Girbau Consulting

Av. Països Catalans, 5 B | Vic

Puntua aquest establiment

HORARIS

Valoració actual de l'establiment
0

A Girbau Consulting som un despatx professional dedicat als serveis de consultoria i enginyeria que vam iniciar la nostra activitat el novembre de 1987.

Treballem lligats al medi ambient en tres branques diferenciades: en primer lloc en la confecció de plans i projectes que tenen per finalitat obtenir de l’Administració les autoritzacions necessàries per implementar noves activitats o legalitzar-ne d’existents; en segon lloc la taxació amb la finalitat d’obtenir indemnitzacions per expropiacions o valoracions amb finalitats diverses (divisions patrimonials, legítimes, reclamació de danys, vendes, servituds,...) i, finalment, l’amidament de tot allò mesurable, ja sigui mitjançant la confecció de plànols (per GPS, aixecament topogràfic o delimitació sobre cartografia ja existent), la determinació de l’impacte ambiental (simulacions fotogràfiques, models, sonometries, ...) o el replanteig sobre el terreny d’allò que consta cartografiat (edificis, fites, rompudes, tallades...).