Mossos d'Esquadra - Vic

C. L'Era d'en Selles | Vic

Puntua aquest establiment

HORARIS

PREU MIG

Sense Especificar
Valoració actual de l'establiment
0

Funcions

La comissaria constitueix la seu operativa de l'Àrea Bàsica Policial (ABP), i assegura la prestació dels serveis bàsics d'investigació i seguretat ciutadana:

Patrullatge polivalent dels sectors i les demarcacions en què es divideix l'ABP (actuacions d'ofici, per iniciativa pròpia o a requeriment directe dels ciutadans o mitjançant la Sala de comandament).

Actuacions específiques en operacions planificades de seguretat ciutadana

Investigació de petits delictes i realització de les primeres actuacions en els delictes que no són competència pròpia d'altres àmbits de l'organització

Manteniment de l'ordre i la convivència, sempre que no calgui la intervenció de les unitats especialitzades

Recepció de denúncies, instrucció dels atestats policials que se'n derivin i atenció dels requeriments dels ciutadans i de l'autoritat judicial

Recepció de trucades urgents dels ciutadans al telèfon de tres xifres en requeriment de serveis policials d'assistència o informació

Auxili a les autoritats judicials i compliment de les seves ordres

Execució de les ordres i els requeriments de les autoritats amb potestats legals de policia

Auxili als alcaldes, especialment en el marc dels convenis subscrits de cooperació i de coordinació, si escau, amb la policia local

Autoprotecció i vigilàncies estàtiques

Trasllat de detinguts.